Proyectos

Volver a Proyectos

Oficinas Sacresa

Localització: Barcelona
Superfície: 900m2
Tipus d’actuació: Reforma integral
A causa de les múltiples i nombroses premisses del projecte, les necessitats de cada departament es van tractar individualment. Es va pretendre crear un espai còmode i pràctic alhora, amb denominadors comuns en tota la planta per reforçar la imatge corporativa de l’empresa.
La utilització de grans mampares de vidre permeten incorporar la llum natural com a element essencial en tota l’oficina. El vidre permet dividir els espais físicament i obrir-los visualment.Localitación: Barcelona
Superfície: 900m2
Tipo de actuación: Reforma integral
Debido a las múltiples y numerosas premisas del proyecto, las necesidades de cada departamento se trataron individualmente. Se pretendió crear un espacio cómodo y práctico a la vez con denominadores comunes en toda la planta para reforzar la imagen corporativa de la empresa.
La utilización de grandes mamparas acristaladas permiten incorporar la luz natural como elemento esencial en toda la oficina. El vidrio permite dividir los espacios físicamente y abrirlos visualmente.

Otros Trabajos